Společná meditace spřízněných duší

14.01.2020

13. ledna 2020

Přátelé, vnímám volání po vytvoření prostoru pro společné setkání. Pojďme se společně podpořit meditací, ponořením do klidu, do svého středu ve známém prostředí v Zastávce na cestě. Podle toho jak jste naladěni a připraveni můžete pouze spočinout v kruhu podobně naladěných lidí nebo navázat na svou práci při dnešním úplňku a na "radikální řez", který nastane znovu po 500 letech přesně 12.1. v 17:23 hod. při spojení Pluta a Saturna v Kozorohu navíc i ve spojení se Sluncem a Merkurem.
Jak píše Alita Zaurak, máme možnost konečně najít sílu opravdu ukončit to, co už nám neprospívá - ať už se nám to ještě v těchto dnech jeví jakkoliv nemožné či nevhodné, ať už o tom jakkoliv pochybujeme či možná dokonce "jakoby" nevíme. Astrologický dům, kde se toto spojení ve 23.stupni Kozoroha v našem individuálním horoskopu nalézá, nám napoví, v jaké oblasti tento proces probíhá: ve vztazích, financích, práci, zdraví apod...
Pro někoho bude toto rozhodnutí, tento řez, naprosto plynulým, přirozeným pokračováním a výsledkem předchozí dlouhodobé práce na sobě a moudře směrovaných aktivit, pro někoho může být přímo vynucen okolnostmi a vnitřním či vnějším "pnutím"...V každém případě vězme, že dva "drsní pánové" Pluto se Saturnem (ztělesnění kvalit Štíra a Kozoroha) nám opravdu zdravě a moudře pomáhají a i kdyby se nám (či spíše našemu egu) jejich tlak či nátlak v dané chvíli nelíbil, později jej opravdu oceníme! Hračky, s nimiž si již nepotřebujeme hrát buď odevzdáme dobrovolně nebo nám budou prostě odebrány, abychom se ve svém vývoji opravdu posunuli a postoupili do dalších tříd a úrovní kosmického učiliště(-:
Již delší dobu probíhající proces "změny paradigmatu" se dostává do aktivní fáze. Staré struktury se hroutí, vše nefunkční a zastaralé se bude ještě rychleji rozkládat. Namísto omezujících, začasté rozporuplných zákonů lidských se začínáme soustřeďovat na zákonitosti kosmické a žít v souladu s nimi. Pro nás jednotlivce i celé lidstvo začíná etapa převzetí zodpovědnosti za svůj život, etapa vědomého a moudrého zacházení se zdroji, s časem, se svými talenty a potenciálem.
Pokud nemáte jasno a chcete zjistit v jaké oblasti radikální řez u vás bude probíhat, můžete se obrátit na Alitu Zaurak pro sestavení osobního horoskopu.